Etno grupa

ČLANOVI:

1. Piškor Blaženka,

2. Piškor Tanja,

3. Sambolić Logarušić Nikolina,

4. Tomaško Ana,

5. Tomaško Ljiljana,

6. Tomaško Nikolina