Zvan Betlema

Zvan Betlema

Live koncert
 1. Čestit svetu
 2. Dete milo - Podravski čardaš
 3. Zvan Betlema 
 4. Diva mati 
 5. Prva je vura
 6. Zdrav Kral mladi
 7. O pastiri vjerni čuvari
 8. Spavaj mali Božiću
 9. Oj detešce moje drago
 10. Nebo daj oku
 11. Hajdmo braćo sada
 12. O sveta tri kralja
 13. Srićna noć je prispila