Vokalna grupa

ČLANOVI:

1. Filipović Valeria,

2. Franjičević Ilijana,

3. Mandić Marinela,

4. Piškor Blaženka,

5. Piškor Tanja,

6. Sambolić Logarušić Nikolina,

7. Tomaško Ana,

8. Tomaško Ljiljana,

9. Tomaško Nikolina,

10. Žužić Valentina